پنج شنبه, 30 شهریور 1396

معاون دانشگاه و رییس مرکزآموزشی سماواحدآزادشهر

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

احمدمیرحسینی

کارشناسی ارشدمدیریت نیروی انسانی

سوابق

- مربی راهنما ومعاون دبیرستان پسرانه سما

- مدیردبیرستان پسرانه سما

- رئیس اداره عمومی آموزشکده

- مسئول اداری آموزشکده

سوابق اجرائی خارج ازسما

- عضوشورای اسلامی شهرآزادشهردوه سوم

- منتخب شورای اسلامی شهرآزادشهر دوره چهارم

- رییس دانشکده سما آزادشهر

خواندن 310 دفعه