پنج شنبه, 30 شهریور 1396

مدیر دانشجویی

آقای محمدحامد اقبال

سابقه کار از سال 1384 تاکنون

مسئول بایگانی فارغ التحصیلان

آقای حسین محمودی

سابقه کار از سال 1385 تاکنون

نفر سوم المپیاد سراسری دانشجویان سما در ابهر

علی علیخانی دانشجوی رشته تربیت بدنی

نفر سوم مسابقات سراسری وزنه برداری قهرمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجوی رشته تربیت بدنیعلی اصغر کوهساریان

معرفی مسئول فرهنگی و دانشجویی دانشکده

اینجانب محمد حامد اقبال که از سال 1384با ورود به حوزه آموزش افتخار خدمت در آموزشکده سما را یافتم هم اکنون با سمت مدیر امور دانشجویی مشغول انجام وظیفه می باشم.

با توجه به قرابت و نزدیکی امور دانشجویی با مقوله فرهنگ ،امور فرهنگی آموزشکده نیز توسط امور دانشجویی آموزشکده مدیریت ومی گردد.لازم به توضیح است دور نمای کلی فعالیت های فرهنگی آموزشکده توسط شورای فرهنگی آموزشکده تبیین شده و بدنبال آن توسط امور فرهنگی اجرا می گردد.